YouTubeが広告を非表示にできる月額制プランを正式発表 - GIGAZINE

http://ift.tt/1CyfxXs